O nama

Savremena konsultantska kompanija fokusirana na digitalnu transformaciju finansijskog sektora.

Sa sedištem u Beogradu, Shamrock Business Consulting je savremena konsultantska kompanija fokusirana na digitalnu transformaciju finansijskog sektora i uključena je u Digitalne inicijative vezane za banke i osiguravajuće kompanije.

Shamrock Business Consulting na jedinstven način implementira end-to-end Digitalna rešenja, i pruža konsultantske usluge iz oblasti IT-a sa ekspertizom i fokusom na migraciju softverskih rešenja, product development, stručne prodajne treninge, ali i nove tehnologije kao što je Robotic Process Automation.

Naš core tim

Naš tim čine ljudi sa bogatim radnim iskustvom u ICT industriji, razvoju softvera, implemetaciji kompleksnih softverskih rešenja, biznis prodaji, marketingu i digitalizaciji.

Siniša Lalić
direktor

Ekspertize: B2B Prodaja, Project Management, Softverska rešenja, RPA, Edukacije, Razvoj proizvoda, planiranje i budžetiranje

Diplomirao na Manhattan Institute of Management u Budimpešti, poseduje više od dvadeset godina iskustva u telekomunikacijama, softverskoj industriji i sistem integracijama.

Vodio je timove prodaje, sistem integracija, projektne timove i učestvovao u nekoliko velikih akvizicija i vodio više desetina specijalizovanih IT projekata kako u Srbiji tako i u zemljama jugoistočne evrope.

U našem timu je vodeći ekspert za projektni menadžment, biznis prodaju, razvoj proizvoda, i specijalizovane prodajne treninge.

Član je Upravnog odbora Udruženja E-Razvoj i autor je više stručnih članaka

Marko Blažević
senior biznis konsultant

Ekspertize: Softverska rešenja, B2B Prodaja, Digitalizacija, ERP, Project Management, Optimizacija poslovnih procesa, Biznis analiza

Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Subotici, poseduje preko petnaest godina profesionalnog iskustva u softverskoj industriji i biznis prodaji, učestvovao u isporuci i implementaciji više od trideset projekata ERP rešenja.

Na projektima je pored vodećeg projektog menadžera obavljao i poslove planiranja, ugovaranja i optimizacije poslovnih procesa, kako u zemlji tako i u zemljama u okruženju.

U našem timu je vodeći ekspert za digitalizaciju poslovanja, optimizaciju poslovnih procesa i biznis prodaju

Naša misija

Doprinos uspehu regionalnih i globalnih klijenata kroz razvoj neophodnih veština sa ciljem da klijent dostigne kompetitivnu prednost na tržištu, kao i da uspešno osvoji nova tržišta.

Fokusirani smo na razvoj motivacije, pregovaračkih i liderskih sposobnosti naših klijenata – uz uspešno savladavanje svih poslovnih izazova pomoću kontinuiranog usavršavanja i usvajanja novih znanja.

Mi rastemo i učimo zajedno sa našim klijentima, sa krajnjim ciljem da dođemo zajedno do srećnije i uspešnije budućnosti

Naša vizija

Želimo da ostavimo dugoročni trag kroz izmenu načina na koji kompanije posluju, tako što će usvojiti modele koučinga i konsaltinga kao svoj standardni način rada.