Usluge >
Izrada biznis planova

Sveobuhvatna analiza komercijalne politike Vaše kompanije, koja uključuje savetovanje radi izrade novog ili optimizacije postojećeg poslovnog plana, kao i postavljanje kratkoročnih i dugoročnih ciljeva i strategije kompanije. 

Naše usluge predstavljaju kompleksan set aktivnosti sa ciljem da vam pomognemo u izradi biznis plana za vašu kompaniju. Postoji više modela i načina pristupa u izradi biznis planova, zavisno od potreba svake kompanije, i mada ove usluge nije moguće generalizovati i jednoznačno primeniti ciljevi koje želimo da postignemo u sklopu izrade biznis plana su sledeći:

  • Definisanje vizije, misije i ciljeva kompanije
  • Jasno utvrđivanje na srednji rok vrste poslovanja, proizvoda i usluga koje će kompanija da pruža na tržištu
  • SWOT analiza poslovanja
  • Analiza tržišta
  • Definisanje krovne strategije
  • Analiza kompetencija zaposlenih i menadžmenta
  • Analiza kompanijskih rashoda i predlog optimizacije troškova

Za više informacija o ovim uslugama pišite nam ili nas pozovite.