Shamrock Business
Consulting

Konsalting u oblasti upravljanja kompanijom,
profesionalni menadžment, analiza poslovanja,
optimizacija poslovnih procesa.

Ko smo mi

Shamrock je savremena konsultantska kompanija u oblasti IT i biznisa. Cilj našeg angažmana je podizanje efikasnosti Vašeg biznisa kroz optimizaciju poslovnih i komercijalnih procesa.
U našem timu su ljudi sa višegodišnjim iskustvom na najvišim pozicijama u uspešnim domaćim i stranim kompanijama.

Naše usluge

Naše usluge su posebno prilagođene specifičnostima Vašeg poslovanja i konkretnim potrebama odnosno problemu koji je potrebno rešiti. U zavisnosti od Vaših potreba, naše usluge se mogu grupisati u nekoliko najvažnijih celina:

Product Development

Razvoj novog ili unapređenje postojećeg proizvoda predstavlja skup aktivnosti od istraživanja tržišta, određivanje karakteristika proizvoda u skladu sa potrebama krajnjih korisnika, usklađivanje sa regulativom, kao i  analizu uspešnosti plasmana proizvoda. Ove aktivnosti rezultiraju novim proizvodom ili novom karakteristikom sa ciljem stvaranja dodatne vrednosti za kompaniju.

Optimizacija poslovnih procesa

Ovo je kompleksan proces u kome se vrši sistematično i detaljno prikupljanje, obrada i analizira dostupnih podataka, sa ciljem da identifikujemo i definišemo optimalni model poslovnih procesa.

Krajnji cilj ovih aktivnosti je da se poslovni procesi dovedu na optimalni nivo, sa ciljem smanjenja troškova i povećanja efikasnosti.

Project Management

Jedna od naših specijalnosti su i outsorcing usluga upravljanja određenom funkcijom, odnosno vođenje projekta ili vođenje celokupnog poslovanja na određeni vremenski period. U ovom procesu sa naše strane se angažuje više profesionalnih menadžera, svako sa ekspertizom u određenoj oblasti, kako bi se postigli dogovoreni rezultati u dogovorenim rokovima.

Izrada biznis planova

Sveobuhvatna analiza komercijalne politike Vaše kompanije, koja uključuje savetovanje radi izrade novog ili optimizacije postojećeg poslovnog plana, kao i postavljanje kratkoročnih i dugoročnih ciljeva i strategije kompanije. U sklopu ovog procesa možemo da kreiramo i predlog modela poslovanja baziranog na ključnim indikatorima performansi (KPI).

Stručne obuke i treninzi


Pored navedenih usluga organizujemo specijalizovane obuke i treninge namenjene Vašim zaposlenima, kako menadžerima tako i izvršiocima.

Obuke i treninzi se organizuju na način da ne remete dnevne operacije Vaše kompanije, i mogu biti deo naših usluga, sa ciljem unapređenja efikasnosti Vaše organizacije, pre svega prodajnih i projektnih aktivnosti.

Obuke se organizuju kao eksterne, interne ili individualne, zavisno od potreba koje želite da zadovoljite u sklopu Vaših poslovnih procesa.

Naše obuke podrazumevaju i provere stečenih znanja i veština, tako da svi polaznici koji uspešno polože testove dobijaju i potvrdu o uspešno završenoj obuci.

Naši partneri

Naše usluge su prilagodjene različitim veličinama kompanija. Naši partneri su velike korporacije ali i mali porodični biznisi, domaće i internacionalne korporacije. Ispod su navedeni neki od naših cenjenih partnera.

  • Generali Group
  • Europ Assistance
  • Udruzenje e-Razvoj
  • CERAT
  • Nutanix
  • Alef

Kontakt forma

Možete da koristite kontakt formu ispod da biste nas kontaktirali:

Vaše ime i prezime:  Vaša e-mail adresa: Tekst poruke: Pošaljite poruku

Kontakt adresa

Shamrock doo
Gandijeva 61
11070 Beograd, Srbija

PIB: 112298143
MB: 21644722

+381.64.130.5365